PRK - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  • Wydrukuj
  • Email
  • PRK - Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. ze zmianami) „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową." Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad konsumenckich i informacji prawnych oraz prowadzi obsługę spraw wnoszonych tylko i wyłącznie przez konsumentów.Rzecznik nie udziela porad prawnych przedsiębiorcom. Pomoc prawna Powiatowego Rzecznika Konsumentów polega na:udzielaniu ustnych porad i pomocy prawnej w oparciu o przedstawiony materiał dowodowy, kierowaniu do przedsiębiorców korespondencji w oparciu o dowody przedstawione przez konsumenta i obowiązujące przepisy, prowadzeniu postępowania mediacyjnego celem ugodowego załatwiania sprawy, przygotowywaniu pism procesowych, przekazywaniu sądom istotnego poglądu na daną sprawę konsumencką, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Rzecznik może skierować sprawę konsumencką na drogę postępowania sądowego lub wstąpić do toczącego się postępowania sądowego (wyłączna decyzja Rzecznika).Porady i informacje prawne udzielane są konsumentom osobiście bez konieczności wcześniejszego umawiania się. Porady przez internet pod adresem j.nowosiad@starostwo.jaroslaw.pl udzielane są konsumentom, którzy podadzą w wiadomości swój adres zamieszkania. W celu uzyskania pomocy prawnej przez Rzecznika, oprócz pisma (wniosku ) zawierającego zwięzły opis sprawy i dane konsumenta (adres, tel. kontaktowy), należy przedstawić wszystkie dokumenty z tą sprawą związane np.: umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki. Do akt sprawy przyjmowane są jedynie czytelne kserokopie ww. dokumentów. Każdy konsument, którego sprawa jest prowadzona przez Rzecznika, obowiązany jest do niezwłocznego przekazania informacji dot. zmiany stanu faktycznego lub prawnego sprawy.Czas potrzebny na podjęcie działania przez Rzecznika jest zależny od ilość prowadzonych spraw (do 30 dni). Działania Rzecznika stanowią głównie próbę rozwiązania sporu w sposób polubowny: podjęcie interwencji nie jest równoznaczne z uznaniem roszczeń konsumenta za słuszne. Od decyzji Rzecznika, w szczególności dotyczących zakończenia sprawy, odmowy skierowania sprawy do sądu lub wstąpienia do toczącej się przed sądem sprawy - odwołanie nie przysługuje. W sprawach prowadzonych przez Rzecznika, Kodeks postępowania administracyjnego nie ma zastosowania


Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. ze zmianami) „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową."

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad konsumenckich i informacji prawnych oraz prowadzi obsługę spraw wnoszonych tylko i wyłącznie przez konsumentów.
Rzecznik nie udziela porad prawnych przedsiębiorcom.

Pomoc prawna Powiatowego Rzecznika Konsumentów polega na:

  • udzielaniu ustnych porad i pomocy prawnej w oparciu o przedstawiony materiał dowodowy,
  • kierowaniu do przedsiębiorców korespondencji w oparciu o dowody przedstawione przez konsumenta i obowiązujące przepisy,
  • prowadzeniu postępowania mediacyjnego celem ugodowego załatwiania sprawy,
  • przygotowywaniu pism procesowych,
  • przekazywaniu sądom istotnego poglądu na daną sprawę konsumencką,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach Rzecznik może skierować sprawę konsumencką na drogę postępowania sądowego lub wstąpić do toczącego się postępowania sądowego (wyłączna decyzja Rzecznika).

Porady i informacje prawne udzielane są konsumentom osobiście bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

Porady przez internet pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. udzielane są konsumentom, którzy podadzą w wiadomości swój adres zamieszkania.

W celu uzyskania pomocy prawnej przez Rzecznika, oprócz pisma (wniosku ) zawierającego zwięzły opis sprawy i dane konsumenta (adres, tel. kontaktowy), należy przedstawić wszystkie dokumenty z tą sprawą związane np.: umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki. Do akt sprawy przyjmowane są jedynie czytelne kserokopie ww. dokumentów.

Każdy konsument, którego sprawa jest prowadzona przez Rzecznika, obowiązany jest do niezwłocznego przekazania informacji dot. zmiany stanu faktycznego lub prawnego sprawy.
Czas potrzebny na podjęcie działania przez Rzecznika jest zależny od ilość prowadzonych spraw (do 30 dni).

Działania Rzecznika stanowią głównie próbę rozwiązania sporu w sposób polubowny: podjęcie interwencji nie jest równoznaczne z uznaniem roszczeń konsumenta za słuszne.

Od decyzji Rzecznika, w szczególności dotyczących zakończenia sprawy, odmowy skierowania sprawy do sądu lub wstąpienia do toczącej się przed sądem sprawy - odwołanie nie przysługuje. W sprawach prowadzonych przez Rzecznika, Kodeks postępowania administracyjnego nie ma zastosowania

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Janusz Nowosiad
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro