Zmiana ustawy – Prawo budowlane dot. budowy silosów, budynków gospodarczych i wiat.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Zmiana ustawy – Prawo budowlane dot. budowy silosów, budynków gospodarczych i wiat.. Dnia 3 czerwca 2023r., weszła w życie zmiana ustawy – Prawo budowlane dot.   budowy silosów, budynków gospodarczych i wiat. Zgodnie z art. 29   ust. 1  pkt 29 lit. c   - wymaga zgłoszenia budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m, jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, do zgłoszenia w/w budynków i wiat należy przedłożyć dokumentację techniczną zawierającą rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, wykonaną przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane - w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 32.Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 33 - nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia:budowa jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 mi wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Dnia 3 czerwca 2023r., weszła w życie zmiana ustawy – Prawo budowlane dot.   budowy silosów, budynków gospodarczych i wiat.

Zgodnie z art. 29   ust. 1  pkt 29 lit. c   - wymaga zgłoszenia budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

  • naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m,
  • jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
  • do zgłoszenia w/w budynków i wiat należy przedłożyć dokumentację techniczną zawierającą rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, wykonaną przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane - w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 32.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 33 - nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia:  

  • budowa jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 mi wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Zofia Florek
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji: