Formularze wniosków do pobrania - AB

 • Wydrukuj
 • Email
 • Formularze wniosków do pobrania - AB. UWAGA - złóż wniosek elektronicznie - kliknij poniżejOficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym - e-Budownictwo.gunb.gov.pl Formularze do pobrania i wypełnienia:Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozbiórkę obiektu budowlanego. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową. Przedłożenie brakujących dokumentów w nawiązaniu do postanowienia. Zgłoszenie budowy/przebudowy budynku jednorodzinnego. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pdf, 2021). Wniosek - zgłoszenie rozbiórki (pdf, 2021). Wniosek - zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (pdf, 2021). WNIOSEK - ZGŁOSZENIE budowy obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wniosek o uchylenie/wygaszenie decyzji. Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy/rozbiórki. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji Starosty Jarosławskiego. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy / wykonania robót budowlanych / rozbiórki / zmiany sposobu użytkowania obiektu. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (pdf, 2021). Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu  na budowę (pdf, 2021). Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (pdf,2021)Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (docx,2021) Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. Wniosek o przeniesienie decyzji o na wznowienie robót budowlanych (pdf, 2021). Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (pdf, 2021). Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę (docx,2021) Oświadczenie inwestora z_art. 30 ust.2a pkt 6 i 7 zgłoszenie budynków mieszkalnych do 70m (docx, 2022) Uzupełnienie wniosków składanych elektronicznie (docx, 2022) Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego pb-8 (docx, 2022) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego_pb-2a (docx, 2022)

UWAGA - złóż wniosek elektronicznie - kliknij poniżej
Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym - e-Budownictwo.gunb.gov.pl

 

Formularze do pobrania i wypełnienia:

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozbiórkę obiektu budowlanego.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową.
 3. Przedłożenie brakujących dokumentów w nawiązaniu do postanowienia.
 4. Zgłoszenie budowy/przebudowy budynku jednorodzinnego.
 5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pdf, 2021).
 6. Wniosek - zgłoszenie rozbiórki (pdf, 2021).
 7. Wniosek - zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (pdf, 2021).
 8. WNIOSEK - ZGŁOSZENIE budowy obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 9. Wniosek o uchylenie/wygaszenie decyzji.
 10. Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy/rozbiórki.
 11. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji Starosty Jarosławskiego.
 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy / wykonania robót budowlanych / rozbiórki / zmiany sposobu użytkowania obiektu.
 13. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (pdf, 2021).
 14. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu  na budowę (pdf, 2021).
 15. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (pdf,2021)
  Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (docx,2021)
 16. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.
 17. Wniosek o przeniesienie decyzji o na wznowienie robót budowlanych (pdf, 2021).
 18. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (pdf, 2021).
 19. Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę (docx,2021)
 20. Oświadczenie inwestora z_art. 30 ust.2a pkt 6 i 7 zgłoszenie budynków mieszkalnych do 70m (docx, 2022)
 21. Uzupełnienie wniosków składanych elektronicznie (docx, 2022)
 22. Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego pb-8 (docx, 2022)
 23. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego_pb-2a (docx, 2022)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Demski