KARTA USŁUGI AB-06 Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (mieszkalny, użytkowy) (ver. 1/2020)

 • Wydrukuj
 • Email
 • KARTA USŁUGI AB-06 Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (mieszkalny, użytkowy) (ver. 1/2020). Podstawa prawnaart. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego art. 2 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu Załączniki do zaświadczenia:dwa egzemplarze aktualnej dokumentacji technicznej budynku (lokalu) lub w razie jej braku inwentaryzacji uproszczonej budynku (lokalu) z opisem, wykonanej zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego – z odpowiednimi zaznaczeniami lokali, z której wynika, że spełniają one wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, szkic sytuacyjny, przedstawiający położenie obiektu w terenie, z zaznaczeniem na nim pomieszczeń przynależnych usytuowanych poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal sporządzony na podkładzie mapy zasadniczej do celów opiniodawczych, upoważnienie udzielone osobie (pełnomocnik) działającej w imieniu inwestoraFormularze wniosków do pobrania:Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokaluMiejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, 37-500 Jarosław,  ul. Jana Pawła II Nr 17, pokój nr 1, parter lub drogą pocztową. Odbiór dokumentacji Osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji  Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II Nr 17, II piętro, pokój nr 211, 209/210, 223, 224, 225 Opłaty Opłaty skarbowe:od zaświadczenia o samodzielności lokalu – 17 zł. od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 złOpłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku:w kasie Starostwa (budynek przy ul. Jana Pawła II Nr 17, pok.27 parter lub w kasie Urzędu Miasta w Jarosławiu ul. Rynek Nr 1 albo na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe)  nr rachunku: BANK PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491Zwalnia się z opłaty skarbowej:jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.Nie podlegają opłacie skarbowej:zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,Termin i sposób załatwienia Termin załatwienia sprawy: do siedmiu dni od daty złożenia kompletnego wniosku.Sposób załatwienia sprawy: wydanie zaświadczenia. Tryb odwoławczy Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Kontakt merytoryczny Starostwo Powiatowe w Jarosławiu,Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji Naczelnik Wydziału: pokój 208 , tel. 16/ 624 62 52Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej: pokój 223, tel. 16/ 624 62 26Pracownicy Wydziału: pokój-211,tel.16/6246251; pokój-209/210,tel.16/ 6246250; pokój-224,tel.16/6246316; pokój-225,tel.16/6246267; pokój-226, tel.16/6246258

Podstawa prawna

 • art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
 • art. 2 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Załączniki do zaświadczenia:

 • dwa egzemplarze aktualnej dokumentacji technicznej budynku (lokalu) lub w razie jej braku inwentaryzacji uproszczonej budynku (lokalu) z opisem, wykonanej zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego – z odpowiednimi zaznaczeniami lokali, z której wynika, że spełniają one wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne,
 • szkic sytuacyjny, przedstawiający położenie obiektu w terenie, z zaznaczeniem na nim pomieszczeń przynależnych usytuowanych poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal sporządzony na podkładzie
 • mapy zasadniczej do celów opiniodawczych,
 • upoważnienie udzielone osobie (pełnomocnik) działającej w imieniu inwestora
   

Formularze wniosków do pobrania:

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, 37-500 Jarosław,  ul. Jana Pawła II Nr 17, pokój nr 1, parter lub drogą pocztową.

Odbiór dokumentacji

Osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji  Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II Nr 17, II piętro, pokój nr 211, 209/210, 223, 224, 225

Opłaty

Opłaty skarbowe:

 • od zaświadczenia o samodzielności lokalu – 17 zł.
 • od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku:

 • w kasie Starostwa (budynek przy ul. Jana Pawła II Nr 17, pok.27 parter lub  
 • w kasie Urzędu Miasta w Jarosławiu ul. Rynek Nr 1 albo
 • na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe)  nr rachunku: BANK PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego. 

Nie podlegają opłacie skarbowej:

 • zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: do siedmiu dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Sposób załatwienia sprawy: wydanie zaświadczenia. 

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Kontakt merytoryczny

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu,Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji

Naczelnik Wydziału: pokój 208 , tel. 16/ 624 62 52
Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej: pokój 223, tel. 16/ 624 62 26
Pracownicy Wydziału: pokój-211,tel.16/6246251; pokój-209/210,tel.16/ 6246250; pokój-224,tel.16/6246316; pokój-225,tel.16/6246267; pokój-226, tel.16/6246258

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Piotr Lichtarski
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Administrator
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro