protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu jarosławskiego, okręg nr 4

Data publikacji:
Data publikacji:
Data publikacji:

Powiatowa Komisja Wyborcza w Jarosławiu informuje o dyżurach pełnionych w siedzibie Komisji:

Data publikacji:

w związku z wyborami do Rady Powiatu Jarosławskiego, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Data publikacji:

z dnia 23 sierpnia 2018 r. o granicach i numerach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej, która będzie powołana dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Jarosławskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data publikacji:

z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

Data publikacji:

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego,rad powiatów oraz rad gmin na terenie województwa podkarpackiego

Data publikacji: