Uchwały Zarządu-2023

z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad płatności za ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Jarosławskiego w tym jednostek organizacyjnych jemu podległych na rok 2024 - 2025

Data publikacji:

z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zlecenia Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie zadania pod nazwą „Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu”

Data publikacji:

z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy na 2023 rok

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia oferty na zlecenie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego obejmującego prowadzenie mieszkania wspomaganego w 2024 r.

Data publikacji:

z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Data publikacji:

z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Data publikacji: