Sygnalista

 • Wydrukuj
 • Email
 • Sygnalista. System zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu. Kto może być sygnalistą: zgłoszenia może dokonać osoba (fizyczna lub prawna) zatrudniona (w tym były lub potencjalny pracownik) lub współpracująca z urzędem, niezależnie od zajmowanego przez nią stanowiska, pełnionej funkcji, formy zatrudnienia lub formy współpracy, Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa, procedur i standardów, w szczególności:naruszenia dotyczące zamówień publicznych; naruszenia ochrony prywatności i ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników urzędu; naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności osobistej; naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych; naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub środowiska; działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy.Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń. Zgłoszenia można dokonać:za pośrednictwem przeznaczonego do tego bezpiecznego, szyfrowanego i poufnego serwisu, dedykowanego do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów, link do serwisu:https://powiatjaroslawski.whistlelink.com listownie na adres urzędu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Poufne - zgłoszenie nieprawidłowości”, zaadresowanej do komisji odpowiedzialnej za prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszeń.Wzór formularza zgłoszenia zamieszczono w załączniku do artykułu.Szczegóły systemu zgłaszania oraz sposobu postępowania ze zgłoszeniami zawarto w Regulaminie przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenia obowiązujący w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu - dostępnym w załączniku do artykułu.

System zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.

Kto może być sygnalistą:

zgłoszenia może dokonać osoba (fizyczna lub prawna) zatrudniona (w tym były lub potencjalny pracownik) lub współpracująca z urzędem, niezależnie od zajmowanego przez nią stanowiska, pełnionej funkcji, formy zatrudnienia lub formy współpracy,

Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa, procedur i standardów, w szczególności:

 • naruszenia dotyczące zamówień publicznych;
 • naruszenia ochrony prywatności i ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 • naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników urzędu;
 • naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności osobistej;
 • naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
 • naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;
 • działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy.

Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

Zgłoszenia można dokonać:

 • za pośrednictwem przeznaczonego do tego bezpiecznego, szyfrowanego i poufnego serwisu, dedykowanego do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów, link do serwisu:
  https://powiatjaroslawski.whistlelink.com
 • listownie na adres urzędu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Poufne - zgłoszenie nieprawidłowości”, zaadresowanej do komisji odpowiedzialnej za prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszeń.
  Wzór formularza zgłoszenia zamieszczono w załączniku do artykułu.

Szczegóły systemu zgłaszania oraz sposobu postępowania ze zgłoszeniami zawarto w Regulaminie przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenia obowiązujący w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu - dostępnym w załączniku do artykułu.

 

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. Marlena Ospelt
Data wytworzenia dokumentu:
Dział: Różne
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła