Pełna nazwa rejestru:

Rejestr Skarg i Wniosków

Kto prowadzi:

Referat Kontroli, Skarg i Wniosków Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Cel prowadzenia:

Spełnienie obowiązków ustawowych.

Opis zawartości rejestru:

dane osób, które złożyły skargę lub wniosek

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Data publikacji: