22 wrzesienia 2023
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Postanowienie GKN-GK.6822.164.2022 z dnia 20 września 2023 r.
13:42:15
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.204.2023
11:05:52
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.203.2023
11:05:38
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.205.2023
10:50:59
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.221.2023
10:49:39
Zofia Florek utworzył nowy pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.221.2023
10:49:34
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.220.2023
10:48:06
Zofia Florek utworzył nowy pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.220.2023
10:47:59
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.219.2023
10:45:54
Zofia Florek utworzył nowy pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.219.2023
10:45:45
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.218.2023
10:44:35
Zofia Florek utworzył nowy pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.218.2023
10:44:23
Zofia Florek zmienił pozycję o tytule AB-AAB.6740.3.217.2023
10:42:44
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, dotyczy działki nr 915 oraz działek w m. Tapin
09:07:23
Łukasz Demski zmienił pozycję o tytule Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.09.2023 r. nr GK-II.7213.29.2023
09:02:36
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.09.2023 r. nr GK-II.7213.29.2023
09:02:32
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Karta usługi GN-03 Roszczenie o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
08:34:20
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Karta usługi GN-03 Roszczenie o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
08:24:02
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Karta usługi GN-03 Roszczenie o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
08:21:18
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Karta usługi GN-03 Roszczenie o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
08:19:35