Oświadczenia majątkowe - osoby upoważnione do wydawania decyzji, kierownicy jednostek (37)

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Jarosławskiego złożone w związku wydaniem lub cofnięciem upoważnienia w roku 2023

Data publikacji:

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego złożone w związku z powołaniem lub zakończeniem umowy w roku 2022

Data publikacji:

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Jarosławskiego złożone w związku wydaniem lub cofnięciem upoważnienia w roku 2022

Data publikacji: