Nowe Prawo Konsumenckie

  • Wydrukuj
  • Email
  • Nowe Prawo Konsumenckie. W dniu 25 grudnia 2014r w życie weszła nowa ustawa o prawach konsumenta. W związku z tym warto dowiedzieć się o wchodzących zmianach , jakie uprawnieni a będą przysługiwały konsumentom ,a jakie obowiązki będą spoczywały na przedsiębiorcach. Najważniejsze zmiany to:Konsument przy stwierdzeniu ,że sprzedana mu rzecz ma wadę będzie mógł dochodzić swoich praw poprzez złożenie oświadczenia w formie reklamacji o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (zwrot pieniędzy ) gdy wada jest istotna , chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli w reklamowanym towarze (rzeczy) ponownie wystąpi wada lub sprzedawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków i nie usunie wady, konsument będzie miał prawo żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy i jego roszczenie musi być spełnione , Przy zawieraniu przez konsumenta umów na odległość ( internet, telefon) lub poza siedziba sprzedawcy ( na pokazie) został wydłużony czas na odstąpienie od umowy z 10 do 14 dni, W sytuacji odstąpienia od umowy zakupu towaru na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy  konsument ponosi koszty odesłania towaru, a sprzedawca ma obowiązek zwrotu ceny odsyłanego towaru oraz kosztów jego odesłania ,ale tylko najtańszy przez siebie oferowany, Konsument po otrzymaniu zakupionego towaru na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym (w siedzibie sprzedawcy). Jeżeli zakupiony towar nie spełnia jego wymagań ,nie może używać go dowolnie. Gdy tak się stanie i konsument będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca będzie miał prawo do obciążenia go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru, Jeżeli konsument odstąpił od umowy zawartej na odległość (internet, telefon) wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy ,to sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za towar oraz kosztów jego wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania, Za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcą z tego tytułu . Dodatkowa opłata - np. za płatność kartą nie może być wyższa od prowizji którą poniesie sprzedawca.prawakonsumenta.uokik.gov.pl   to adres specjalnej strony internetowej opracowanej przez UOKiK, która przybliża przepisy ustawy o prawach konsumenta. Strona internetowa opisuje stan prawny obowiązujący od 25 grudnia 2014r  ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów i obowiązków sprzedawców.

W dniu 25 grudnia 2014r w życie weszła nowa ustawa o prawach konsumenta. W związku z tym warto dowiedzieć się o wchodzących zmianach , jakie uprawnieni a będą przysługiwały konsumentom ,a jakie obowiązki będą spoczywały na przedsiębiorcach.

Najważniejsze zmiany to:

  • Konsument przy stwierdzeniu ,że sprzedana mu rzecz ma wadę będzie mógł dochodzić swoich praw poprzez złożenie oświadczenia w formie reklamacji o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (zwrot pieniędzy ) gdy wada jest istotna , chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli w reklamowanym towarze (rzeczy) ponownie wystąpi wada lub sprzedawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków i nie usunie wady, konsument będzie miał prawo żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy i jego roszczenie musi być spełnione ,
  • Przy zawieraniu przez konsumenta umów na odległość ( internet, telefon) lub poza siedziba sprzedawcy ( na pokazie) został wydłużony czas na odstąpienie od umowy z 10 do 14 dni,
  • W sytuacji odstąpienia od umowy zakupu towaru na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy  konsument ponosi koszty odesłania towaru, a sprzedawca ma obowiązek zwrotu ceny odsyłanego towaru oraz kosztów jego odesłania ,ale tylko najtańszy przez siebie oferowany,
  • Konsument po otrzymaniu zakupionego towaru na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym (w siedzibie sprzedawcy). Jeżeli zakupiony towar nie spełnia jego wymagań ,nie może używać go dowolnie. Gdy tak się stanie i konsument będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca będzie miał prawo do obciążenia go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru,
  • Jeżeli konsument odstąpił od umowy zawartej na odległość (internet, telefon) wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy ,to sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za towar oraz kosztów jego wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania,
  • Za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcą z tego tytułu . Dodatkowa opłata - np. za płatność kartą nie może być wyższa od prowizji którą poniesie sprzedawca.
prawakonsumenta.uokik.gov.pl   to adres specjalnej strony internetowej opracowanej przez UOKiK, która przybliża przepisy ustawy o prawach konsumenta. Strona internetowa opisuje stan prawny obowiązujący od 25 grudnia 2014r  ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów i obowiązków sprzedawców.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: Janusz Nowosiad
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro