Ogłoszenia - PRK (1)

W dniu 25 grudnia 2014r w życie weszła nowa ustawa o prawach konsumenta. W związku z tym warto dowiedzieć się o wchodzących zmianach , jakie uprawnieni a będą przysługiwały konsumentom ,a jakie obowiązki będą spoczywały na przedsiębiorcach.

Najważniejsze zmiany to:

  • Konsument przy stwierdzeniu ,że sprzedana mu rzecz ma wadę będzie mógł dochodzić swoich praw poprzez złożenie oświadczenia w formie reklamacji o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (zwrot pieniędzy ) gdy wada jest istotna , chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli w reklamowanym towarze (rzeczy) ponownie wystąpi wada lub sprzedawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków i nie usunie wady, konsument będzie miał prawo żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy i jego roszczenie musi być spełnione ,
  • Przy zawieraniu przez konsumenta umów na odległość ( internet, telefon) lub poza siedziba sprzedawcy ( na pokazie) został wydłużony czas na odstąpienie od umowy z 10 do 14 dni,
  • W sytuacji odstąpienia od umowy zakupu towaru na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy  konsument ponosi koszty odesłania towaru, a sprzedawca ma obowiązek zwrotu ceny odsyłanego towaru oraz kosztów jego odesłania ,ale tylko najtańszy przez siebie oferowany,
  • Konsument po otrzymaniu zakupionego towaru na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym (w siedzibie sprzedawcy). Jeżeli zakupiony towar nie spełnia jego wymagań ,nie może używać go dowolnie. Gdy tak się stanie i konsument będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca będzie miał prawo do obciążenia go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru,
  • Jeżeli konsument odstąpił od umowy zawartej na odległość (internet, telefon) wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy ,to sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za towar oraz kosztów jego wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania,
  • Za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcą z tego tytułu . Dodatkowa opłata - np. za płatność kartą nie może być wyższa od prowizji którą poniesie sprzedawca.
prawakonsumenta.uokik.gov.pl   to adres specjalnej strony internetowej opracowanej przez UOKiK, która przybliża przepisy ustawy o prawach konsumenta. Strona internetowa opisuje stan prawny obowiązujący od 25 grudnia 2014r  ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów i obowiązków sprzedawców.
Data publikacji: