Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty ŚR (25)

z dnia 06 kwietnia 2023 roku w sprawie wykonania planowanych zabiegów lotniczego zwalczania imago chrabąszcza na terenie Nadleśnictwa Jarosław w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w Powiecie Jarosławskim obejmujących tereny gmin: Laszki i Wiązownica.

Data publikacji:

z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Wietlin III, 37-543 Laszki, Wietlin Trzeci 42, położonych w obrębie ewidencyjnym Wietlin III, gmina Laszki, powiat jarosławski, województwo podkarpackie.

Data publikacji:

organ zawiadamia strony, że zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice gmina Chłopice”,

Data publikacji:

organ zawiadamia strony, że zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Łowce gmina Chłopice”,

Data publikacji: