Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty ŚR (28)

 z dnia 03 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących mienie komunalne Gminy Roźwienica, położonych w obrębach ewidencyjnych: Chorzów, Roźwienica, Więckowice, Węgierka, Woła Roźwienicka, Wola Węgierska, gmina Roźwienica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie.

Data publikacji:

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce, Jodłówka 307 , 37-56 Pruchnik, związanego ze zdarzeniami akustycznymi pochodzącymi z obiektu Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce

Data publikacji:

z dnia 06 kwietnia 2023 roku w sprawie wykonania planowanych zabiegów lotniczego zwalczania imago chrabąszcza na terenie Nadleśnictwa Jarosław w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w Powiecie Jarosławskim obejmujących tereny gmin: Laszki i Wiązownica.

Data publikacji:

z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Wietlin III, 37-543 Laszki, Wietlin Trzeci 42, położonych w obrębie ewidencyjnym Wietlin III, gmina Laszki, powiat jarosławski, województwo podkarpackie.

Data publikacji:

organ zawiadamia strony, że zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice gmina Chłopice”,

Data publikacji:

organ zawiadamia strony, że zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Łowce gmina Chłopice”,

Data publikacji: