Obwieszczenie GN.683.21.2.2022 z dnia 03.02.2023 r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Obwieszczenie GN.683.21.2.2022 z dnia 03.02.2023 r.. w sprawie wydania decyzji znak: GN.683.21.2.2022 o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za udział 6/36 części o nieuregulowanym stanie prawnym w nieruchomości gruntowej położonej w jedn. ewid. Miasto Jarosław, w obrębie ewid. Jarosław Obręb 4, oznaczonej jako działka nr 1028/1 o pow. 0,0019 ha, która powstała z podziału działki nr 1028 o pow. 0,1870 ha, objętej decyzją Starosty Jarosławskiego nr 1/2022 znak: AB-AAB.6740.1.6.2021, z dnia 26.01.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936,90 do km 1+935,90 klasy L,” wydanej w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

w sprawie wydania decyzji znak: GN.683.21.2.2022 o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za udział 6/36 części o nieuregulowanym stanie prawnym w nieruchomości gruntowej położonej w jedn. ewid. Miasto Jarosław, w obrębie ewid. Jarosław Obręb 4, oznaczonej jako działka nr 1028/1 o pow. 0,0019 ha, która powstała z podziału działki nr 1028 o pow. 0,1870 ha, objętej decyzją Starosty Jarosławskiego nr 1/2022 znak: AB-AAB.6740.1.6.2021, z dnia 26.01.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936,90 do km 1+935,90 klasy L,” wydanej w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Załączniki do pobrania

Obwieszczenie GN.683.21.2.2022plik w formacie .PDF (14 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. Grażyna Pajda
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji: