AB - Informacje i decyzje bieżące

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm./ informuję o wydaniu decyzji Nr 237/2024 z dnia 18.06.2024r., znak: AB-AAB.6740.204.2024…
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1094) informuję o wydaniu decyzji Nr 201/2024 znak: AB-AAB.6740.176.2024 z dnia…
Data publikacji:
w sprawie zmiany decyzji Nr 21/2021 z dnia 15.01.2021r. znak: AB-AAB.6740.1159.2020 Starosty Jarosławskiego
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1094) informuję o wydaniu decyzji Nr 88/2024 znak: AB-AAB.6740.575.2023 z dnia…
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1094) informuję o wydaniu decyzji Nr 57/2024 znak: AB-AAB.6740.467.2023 z dnia…
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm./ informuję o wydaniu decyzji Nr 44/2024 z dnia 06.02.2024r., znak: AB-AAB.6740.541.2023…
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji Nr 36/2024 znak:…
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm./ informuję o wydaniu decyzji Nr 20/2024 z dnia 17.01.2024r., znak: AB-AAB.6740.582.2023…
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm./ informuję o wydaniu decyzji Nr 6/2024 z dnia 08.01.2024r., znak: AB-AAB.6740.561.2023…
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1904 ze zm./ informuję o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 428/2023 z dnia 13.10.2023r.,…
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1094) informuję o wydaniu decyzji Nr 413/2023 znak: AB-AAB.6740.326.2023 z dnia…
Data publikacji:
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1094) informuję o wydaniu decyzji Nr 347/2023 znak: AB-AAB.6740.385.2023 z dnia…
Data publikacji: