Skład osobowy i zadania Komisji Rady Powiatu Jarosławskiego

 • Wydrukuj
 • Email
 • Skład osobowy i zadania Komisji Rady Powiatu Jarosławskiego. Komisja Rewizyjna Skład osobowy Komisji:Pan Marek Józef Kucab - Przewodniczący Komisji Pan Jerzy Marian Batycki - Sekretarz Komisji Pan Józef Długoń - Członek Komisji Pan Tomasz Jerzy Kulesza - Członek Komisji Pan Zbigniew Ryszard Piskorz - Członek Komisji Pan Stanisław Sopel - Członek KomisjiZadania Komisji Rewizyjnej określa Statut Powiatu Jarosławskiego Komisja Skarg Wniosków i Petycji Skład osobowy Komisji:Pan Adam Grenda – Przewodniczący Komisji Pan Józef Długoń - Sekretarz Komisji Pan Stanisław Sopel - członek Komisji Pan Andrzej Magdziak - członek Komisji Pani Elżbieta Barbara Śliwińska - Dąbrowska- członek KomisjiZadania Komisji Skarg Wniosków i Petycji określa Statut Powiatu Jarosławskiego Komisja Budżetowa Skład osobowy Komisji:Pan Józef Długoń – Przewodniczący Komisji Pan Jerzy Batycki - członek Komisji Pan Kamil Gerard Dziukiewicz - członek Komisji Pani Barbara Teresa Stawarz - członek Komisji Pani Tatiana Kożak-Siara - członek komisji Pan Józef Szkoła- członek Komisji Pan Andrzej Wyczawski - członek Komisji Pan Andrzej Jan Wysocki – członek Komisji Pan Jan Paterek – członek KomisjiPrzedmiotem pracy komisji są sprawy z zakresu:budżetu powiatu zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów zmiany przeznaczenia rezerw celowychKomisja Oświaty Skład osobowy Komisji:Pan Stanisław Sopel – Przewodniczący Komisji Pan Kamil Gerard Dziukiewicz- członek Komisji Pani Tatiana Kożak-Siara - członek komisji Pan Tomasz Jerzy Kulesza – członek Komisji Pan Marek Jan Sobolewski– członek Komisji Pan Leszek Antoni Szczybyło – członek Komisji Pani Elżbieta Barbara Śliwińska – Dąbrowska – członek Komisji Pan Andrzej Wyczawski– członek KomisjiPrzedmiotem pracy komisji są sprawy z zakresu:edukacji oświatyKomisja Rodziny, Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej Skład osobowy Komisji:Pani Barbara Teresa Stawarz – Przewodniczący Komisji Pan Józef Długoń - członek Komisji Pan Kamil Gerard Dziukiewicz - członek Komisji Pan Andrzej Jan Wysocki - członek KomisjiPrzedmiotem pracy komisji są sprawy z zakresu:polityki prorodzinnej wspierania osób niepełnosprawnych organizowania pieczy zastępczej przeciwdziałania przemocy w rodzinie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej funkcjonowania powiatowego lecznictwa zamkniętego przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy pomocy społecznejKomisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skład osobowy Komisji:Pan Leszek Antoni Szczybyło– Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Tadeusz Cebulak – członek komisji Pan Marek Kisielewicz - członek komisji Pan Marek Kucab - członek komisji Pan Andrzej Magdziak – członek komisji Pan Krzysztof Andrzej Sas - członek komisjiPrzedmiotem pracy komisji są sprawy z zakresu:gospodarki wodnej rolnictwa i rybactwa śródlądowego leśnictwa i ochrony przyrody ochrony środowiska i gospodarki odpadamiKomisja Promocji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Skład osobowy Komisji:Pan Kamil Gerard Dziukiewicz – Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Tadeusz Cebulak – członek komisji Pan Adam Grenda- członek Komisji Pan Marek Józef Kucab- członek Komisji Pani Barbara Teresa Stawarz- członek Komisji Pani Elżbieta Barbara Śliwińska - Dąbrowska- członek KomisjiPrzedmiotem pracy komisji są sprawy z zakresu:kultury i ochrony dóbr kultury kultury fizycznej i sportu turystyki promocji powiatu współpracy z organizacjami pozarządowymi współpracy międzynarodowej rozwoju gospodarczegoKomisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa Skład osobowy Komisji:Pan Andrzej Magdziak – Przewodniczący Komisji Pan Marek Ireneusz Kisielewicz - członek Komisji Pan Marek Józef Kucab - członek Komisji Pan Zbigniew Ryszard Piskorz- członek Komisji Pan Marek Jan Sobolewski - członek KomisjiPrzedmiotem pracy komisji są sprawy z zakresu:porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiskaobronnośćKomisja Infrastruktury i Mienia Powiatu Skład osobowy Komisji:Pani Tatiana Kożak-Siara  - Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Cebulak - członek Komisji Pan Marek Kisielewicz - członek Komisji Pan Tomasz Kulesza - członek Komisji Pan Andrzej Magdziak - członek Komisji Pan Krzysztof Jerzy Sas - członek Komisji Pan Marek Jan Sobolewski - członek Komisji Pan Jan Paterek – członek Komisji Pan Stanisław Sopel - członek Komisji Pani Grażyna Strzelec- członek Komisji Pani Elżbieta Barbra Śliwińska – Dąbrowska- członek Komisji Pan Andrzej Jan Wysocki – członek KomisjiPrzedmiotem pracy komisji są sprawy z zakresu:gospodarki nieruchomościami i mieniem powiatu transportu zbiorowego dróg powiatowych polityka inwestycyjna Powiatu

Komisja Rewizyjna

Skład osobowy Komisji:

 1. Pan Marek Józef Kucab - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Jerzy Marian Batycki - Sekretarz Komisji
 3. Pan Józef Długoń - Członek Komisji
 4. Pan Tomasz Jerzy Kulesza - Członek Komisji
 5. Pan Zbigniew Ryszard Piskorz - Członek Komisji
 6. Pan Stanisław Sopel - Członek Komisji

Zadania Komisji Rewizyjnej określa Statut Powiatu Jarosławskiego 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Skład osobowy Komisji:

 1. Pan Adam Grenda – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Józef Długoń - Sekretarz Komisji
 3. Pan Stanisław Sopel - członek Komisji
 4. Pan Andrzej Magdziak - członek Komisji
 5. Pani Elżbieta Barbara Śliwińska - Dąbrowska- członek Komisji

Zadania Komisji Skarg Wniosków i Petycji określa Statut Powiatu Jarosławskiego

Komisja Budżetowa

Skład osobowy Komisji:

 1. Pan Józef Długoń – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Jerzy Batycki - członek Komisji
 3. Pan Kamil Gerard Dziukiewicz - członek Komisji
 4. Pani Barbara Teresa Stawarz - członek Komisji
 5. Pani Tatiana Kożak-Siara - członek komisji
 6. Pan Józef Szkoła- członek Komisji
 7. Pan Andrzej Wyczawski - członek Komisji
 8. Pan Andrzej Jan Wysocki – członek Komisji
 9. Pan Jan Paterek – członek Komisji

Przedmiotem pracy komisji są sprawy z zakresu:

 • budżetu powiatu
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów
 • zmiany przeznaczenia rezerw celowych

Komisja Oświaty

Skład osobowy Komisji:

 1. Pan Stanisław Sopel – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Kamil Gerard Dziukiewicz- członek Komisji
 3. Pani Tatiana Kożak-Siara - członek komisji
 4. Pan Tomasz Jerzy Kulesza – członek Komisji
 5. Pan Marek Jan Sobolewski– członek Komisji
 6. Pan Leszek Antoni Szczybyło – członek Komisji
 7. Pani Elżbieta Barbara Śliwińska – Dąbrowska – członek Komisji
 8. Pan Andrzej Wyczawski– członek Komisji

Przedmiotem pracy komisji są sprawy z zakresu:

 • edukacji
 • oświaty

Komisja Rodziny, Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Skład osobowy Komisji:

 1. Pani Barbara Teresa Stawarz – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Józef Długoń - członek Komisji
 3. Pan Kamil Gerard Dziukiewicz - członek Komisji
 4. Pan Andrzej Jan Wysocki - członek Komisji

Przedmiotem pracy komisji są sprawy z zakresu:

 • polityki prorodzinnej
 • wspierania osób niepełnosprawnych
 • organizowania pieczy zastępczej
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
 • funkcjonowania powiatowego lecznictwa zamkniętego
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
 • pomocy społecznej

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Skład osobowy Komisji:

 1. Pan Leszek Antoni Szczybyło– Przewodniczący Komisji
 2. Pan Krzysztof Tadeusz Cebulak – członek komisji
 3. Pan Marek Kisielewicz - członek komisji
 4. Pan Marek Kucab - członek komisji
 5. Pan Andrzej Magdziak – członek komisji
 6. Pan Krzysztof Andrzej Sas - członek komisji

Przedmiotem pracy komisji są sprawy z zakresu:

 • gospodarki wodnej
 • rolnictwa i rybactwa śródlądowego
 • leśnictwa i ochrony przyrody
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Komisja Promocji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej

Skład osobowy Komisji:

 1. Pan Kamil Gerard Dziukiewicz – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Krzysztof Tadeusz Cebulak – członek komisji
 3. Pan Adam Grenda- członek Komisji
 4. Pan Marek Józef Kucab- członek Komisji
 5. Pani Barbara Teresa Stawarz- członek Komisji
 6. Pani Elżbieta Barbara Śliwińska - Dąbrowska- członek Komisji

Przedmiotem pracy komisji są sprawy z zakresu:

 • kultury i ochrony dóbr kultury
 • kultury fizycznej i sportu
 • turystyki
 • promocji powiatu
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • współpracy międzynarodowej
 • rozwoju gospodarczego

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa

Skład osobowy Komisji:

 1. Pan Andrzej Magdziak – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Marek Ireneusz Kisielewicz - członek Komisji
 3. Pan Marek Józef Kucab - członek Komisji
 4. Pan Zbigniew Ryszard Piskorz- członek Komisji
 5. Pan Marek Jan Sobolewski - członek Komisji

Przedmiotem pracy komisji są sprawy z zakresu:

 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
 • ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa
 • zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
  obronność

Komisja Infrastruktury i Mienia Powiatu

Skład osobowy Komisji:

 1. Pani Tatiana Kożak-Siara  - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Krzysztof Cebulak - członek Komisji
 3. Pan Marek Kisielewicz - członek Komisji
 4. Pan Tomasz Kulesza - członek Komisji
 5. Pan Andrzej Magdziak - członek Komisji
 6. Pan Krzysztof Jerzy Sas - członek Komisji
 7. Pan Marek Jan Sobolewski - członek Komisji
 8. Pan Jan Paterek – członek Komisji
 9. Pan Stanisław Sopel - członek Komisji
 10. Pani Grażyna Strzelec- członek Komisji
 11. Pani Elżbieta Barbra Śliwińska – Dąbrowska- członek Komisji
 12. Pan Andrzej Jan Wysocki – członek Komisji

Przedmiotem pracy komisji są sprawy z zakresu:

 • gospodarki nieruchomościami i mieniem powiatu
 • transportu zbiorowego
 • dróg powiatowych
 • polityka inwestycyjna Powiatu

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. Aneta Półtorak
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Administrator
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Demski